Kurumsal Değerlerimiz ve Politakalarımız

İTS müşterilerine yüksek kalitede Bilgi Teknolojisi hizmet ve çözümleri sunmayı taahhüt etmektedir. Kaliteyi, müşterilerimize sağladığımız değerin temel bir parçası olarak kabul ediyoruz. İTS yüksek kalitede hizmet sunmaya ve toplam müşteri memnuniyetini sağlayacak hedeflere odaklanmıştır. Yaptığımız her işin arkasında pazarın itici güç olduğunu kabul ederek, müşterilerimize değer katacak etkili iş süreçlerini oluştururuz. İTS. yöneticileri kalite ve müşteri memnuniyetinde sürekli gelişimi sağlayacak hedefleri oluşturmaktan sorumludurlar. Tüm İTS çalışanlarından, Kalite Yönetim Sistemimizin önemli parçası olan sürekli gelişime katılmaları beklenmektedir.

 

Bilgi Güvenliği Kurumsal Politikası

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda erişilebilir olmasını, İTS’nin hizmet kalitesinin temel bir parçası olarak görüyoruz.

İTS temel iş faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve müşteri taahhütlerini yerine getirmek amacıyla gerek fiziksel, gerekse elektronik tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı hedefler.

İTS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi sistemleri altyapısını kullanmakta olan tüm çalışanları ve üçüncü taraf olarak bilgi varlıklarına erişen kullanıcıları kapsamaktadır.

İTS bu politika ile;

  • Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,
  • Bilginin gizliliğini en üst düzeyde sağlandığını,
  • Gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebileceğini,
  • Tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiğini; tüm bilgi güvenliği açıklarının ve şüphe duyulan noktaların sorumlu kişilere raporlandığını,
  • Yasal ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlandığını

garanti altına alır.