İlkelerimiz

Müşterilerimiz bizim varlık nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajı sağlarız. Müşterilerimiz ile büyürüz. Çalışanlarımız en önemli sermayemizdir.Çalışanlarımızın mutluluğu, müşteri memnuniyetinin en önemli güvencesidir. Değişim ve gelişim hayatın vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan ancak yaratıcı uygulama ve çözümlerdir. Sürdürülebilir bir başarı çevik bir organizasyon olmakla mümkündür. Yeni ve yaratıcı çözümlerin İTS’yi her zaman en önde tutacağına inanırız. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi güven, saygı ve karşılıklı kazanç temeli üzerine kurarız.

 

Değerlerimiz

  • Müşteri Odaklılık: Müşterinin iş hedeflerini, çalışma ortamını, ihtiyaçlarını anlayıp ona uygun çözümler sunmak,
  • Dürüstlük: Müşteri ve diğer çalışanlarla olan ilişkilerde her zaman işin gerektirdiği profesyonellik ve disiplinle çalışmak,
  • Ekip Çalışması: Bilgiyi paylaşıp, farklı kişi ve gruplarla iletişim kurarak ortak hedeflere yönelmek,
  • Sürekli Gelişim: Mesleki ve bireysel gelişimini şirketimiz ve müşterilerimize fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek,
  • Yaratıcılık: İTS’nin ve müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek yeni fikir ve yaklaşımlar geliştirmek,
  • İletişim: Modern araç ve yöntemleri etkin bir şekilde kullanarak, gerekli bilgileri, doğru kişilerle, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle paylaşmak.
  • İnsan kaynağı, stratejileri ve süreçleri arasındaki bağlantıları daima dikkate alarak, doğru iş sonuçları ve çıktılarını tanımlayan ve sonuç odaklı bir şekilde hedeflerine ulaşan, Öncelikle “doğru işe doğru insan”ı konumlandırarak, çalışanlarının yaptıkları işten ve çalıştıkları ortamdan keyif almaları için gerekli duyarlılığı gösteren; işin yanında eğlenmeyi de ihmal etmeyen.